Skip to content

3 Aralık Dünya Engelliler Günü“ vesilesi ile, bir kez daha kamuoyunu engelliler sorununa karşı daha duyarlı , daha anlayışlı olmaya davet ediyorum.

Ali Akdemir

Başta engelliler olmak üzere, toplumun her kesiminde, her çeşit ayrımcılığa karşı olduğumuzu belirtiriz. Sorunların çözümü birbirimizi anlamaya çalışmaktan, daha hoşgörülü ve diyalog içersinde birbirimize karşı daha saygılı olmaktan geçer.

Unutmayalım’ki,  sorunların çözümü herşeyden önce eğitimden geçer. „Eğitim Her Engeli Aşar“ düşüncesi ile hareket ederek, engellilere saygı ile, onlara yaşam sevinci kazandıralım. Biliyoruz’ki hayatı paylaşmak için engel yok, Engelleri ancak el ele, yürek yüreğe vererek beraberce aşabiliriz.

ASIL  ENGEL  BİLMEMEKTİR

Unutmayalım’ ki hayatın bize neler getireceği, bizden neler götüreceği belli değildir. Gün gelir, sende,  bende  engelli duruma düşüp, yardıma muhtaç hale gelebiliriz. Hiçbirimizin yarınının ne olacağı, belli değildir. Dünya sağlık örgütü tarafından belirlenen rakamlara göre dünyada farklı engellere sahip, 500 milyon engelli vatandaş yaşıyor.. Bugün Türkiye`de 9 milyon, Almanya’da 12 milyon engelli insan mevcuttur.

 Yaşadığımız şehir Hamburg`ta ise 2 milyona yakın nüfusun yaklaşık 120 bini engelli durumdadır. Hamburg`taki Engellilerin yaklaşık %4`ünü Türk kökenli Engelliler oluşturmaktadır. Bu’da yaklaşık olarak 5 bin Türke tekabül etmektedir. Bu rakamlar hiçte azımsanmayacak düzeydedir.

FİKİR ENGELLİ  OLMAMAK  GEREK

Amaç  yardıma, ilgiye muhtaç engelli insanlarımızı kapanıp kaldıkları dört duvar arasından çıkarabilmek, önce ev halkı olmak üzere, onlara dış dünyanın havasını teneffüs etmelerini imkan sağlamaktır.

 Bu noktada engelli çocuklarımızın ailelerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Engelliler her yönüyle yaşadıkları toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu bağlamda, engellileri toplumun diğer bireyleriyle eşit olanaklara kavuşturmak zorunluluktur. 

YÜREK ENGELLİ  OLMAYALIM

Engelleri aşamayanlar,onları aşılmaz görenlerdir. Yüreğimizde insan sevgisini yardımlaşmayı ve dayanışmayı sürekli sıcak tutmalıyız. Dayanışma ve yardımlaşmada sayı ve nitelik o kadar önemli değildir. İnsanın yapabildiği ölçüde, insanlara güzellik sunabilmek için yaptığı her çalışma taktire ve onura layıktır.

YAŞATMAK  YAŞAMAK KADAR  KADAR GÜZELDİR

Unutmayalım engellilere saygı onlara yaşam sevinci verir,  onların hayata bağlanmasına, tutunmasına  katkı sağlar. Engellilere empati ile yaklaşmanız, her engelli insanımızın mutlu gülüşlerinde sizleride var edecektir.

Her zaman yanıbaşımızda olan, an gelip göremeyen, an gelip yürüyemeyen, tutamayan, an gelip ağlayıp, an gelip gülemeyen, hayalleri bile yasak olan,  yürekleri sımsıcak olan engellileri unutmayalım!!!

Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için var oldukça hayat yaşanılası olacaktır…

Engelsiz ve özgür bir dünya için, içi güzellik dolu, duyarlı, paylaşımcı insan sayısının artması dileğiyle, sevgi ve saygılar.

3 Aralık Değil, 365 Aralığa İhtiyaç Var…

3 Aralık Dünya Engelliler Günü“ vesilesi ile, bir kez daha kamuoyunu engelliler sorununa karşı daha duyarlı , daha anlayışlı olmaya davet ediyorum. Ali Akdemir Başta engelliler olmak üzere, toplumun her kesiminde, her çeşit ayrımcılığa ...