Skip to content

Bentour Reisen, ücretsiz iptali sağlayan FlexSorglosPlus kampanyasını 30 Haziran
2021 tarihine kadar uzatırken, tarifenin hizmet kapsamını da genişletiyor.

Bentour Reisen, FlexSorglosPlus Kampanya tarifesi, ücretsiz iptal ve tarih değişikliği
gibi hizmetlerin yanı sıra, Tatil bitiminde Türkiye’den dönüş esnasında zorunlu olan
PCR Test’in masraflarını da içerdiğini, daha önce kamuoyu ile paylaşmıştı.

Bu hizmetlere ilave olarak, Benour Reisen, 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılan
rezervasyonlarda, tarife kapsamında, seyahat öncesi 72 saatlik zaman diliminde,
yolcunun PCR Test sonucu pozitif olmasından dolayı seyahat edemediği takdirde,
ödenen tatil ücretin tamamı iade edilecektir.
Bentour Reisen CEO’su Deniz Uğur: “Seyahat sigortaları genelde bu gibi durumları
kapsamıyor ve müşteriler masrafları ödemek zorunda kalıyorlar.” şeklinde açıklık
getirirken, “Bu sebeple Seyahat paketlerimizde, bu hizmetimiz ile kolaylık sağlayarak,
müşterilerimize daha fazla güven vermek niyetindeyiz.” diye FlexSorglosPlus
tarifesinin avantajlarından bahsetti.
Sigorta ayrıca, rezervasyonun tüm katılımcılarını kapsıyor ve zorunlu iptal eden
yolcuya eşlik eden kişilerinde olası iptal masraflarını karşılıyor.

Saygılarımızla
BENTOUR REISEN

BENTOUR REISEN Sigorta kapsamını genişletiyor…

Bentour Reisen, ücretsiz iptali sağlayan FlexSorglosPlus kampanyasını 30 Haziran2021 tarihine kadar uzatırken, tarifenin hizmet kapsamını da genişletiyor. Bentour Reisen, FlexSorglosPlus Kampanya tarifesi, ücretsiz iptal ve tarih değişikliğigib...