CUMHURİYETİMİZİN  99. YILI  KUTLU  OLSUN!

Nâzım Hikmet,  1939’da yazmaya başladığı, Kuvayi Milliye’yi 1941’de bitirir. Yapıt Türkiye’de ilk kez 1965 yılında “Kurtuluş Savaşı Destanı” adı ile Yön Yayınlarınca yayımlanır.

Yorum: Ali Akdemir

Destan şu dizelerle başlayıp sona ermektedir:

“Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar; korkak, cesur, câhil, hakîm ve çocukturlar ve kahreden yaratan ki onlardır, destânımızda yalnız onların mâceraları vardır.”

Kuvayi Milliye Destanı, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Cumhuriyetimizin, milletimiz için yeniden dirilişin simgesi olduğunu,  Cumhuriyetimizin kuruluş öyküsünün bir başarı, bir uygarlaşma öyküsü olduğunu anlatır.

CUMHURİYET’E SAHİP ÇIKIYORUM!!!
Cumhuriyetin ilanı, hukuksal olarak İkinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923 günü gerçekleşen oturumunda Mustafa Kemal’in hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle birlikte Türkiye Devleti’nin yönetim şeklinin Cumhuriyet olarak belirlenmesidir.
Daha geniş anlamıyla Cumhuriyetin ilanı; Türk toplumunu çağdaşlaştırmayı amaçlayan Türk devriminin bir parçasıdır, diğer yenileşme ve reformların da önünü açan bir siyasal bir devrimdir.

Son dönemde halkın çığ gibi yükselen Cumhuriyet’e, Demokrasi’ye, Atatürk’e ve insani güzel değerlere, bedel ödeme pahasına sahip çıkma konusunda gösterdiği direniş ruhu,  Türkiye’nin özgür ve bağımsız geleceği açısından  beni umutlandırıyor ve  cesaretlendiriyor.

Bende bugün tüm Türkiye sathına dalga dalga yayılan, halkın cesaret ve yüreklilikle sahip çıktığı gibi, “Cumhuriyetin 99. yılını” yürekten kutluyorum
Ben, 1920’li dönemlerde mavi gözlü dev adam önderliğinde, Emperyalist güçlere karşı verilen bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin anti-emperyalist ruhuna sahip çıkıyorum.
Benim sahip cıktığım Cumhuriyet, Nazım Hikmetin Kuvayi – Milliye Destanındaki anlattığı, Şeyh Bedrettinin paylaşımcı Cumhuriyetidir.
Benim sahip çıktığım Cumhuriyet,  aynı zamanda bir yaşam biçimidir.

Benim sahip çıktığım Cumhuriyet; Atatürkün kurduğu, Nazım Hikmet’in Kuvayi-Milleye destanında kaleme aldığı, Mehmet Akif Ersoyların, Deniz Gezmişlerin,  Uğur Mumcuların inadına savunduğu devrimci değerlerle dolu olan aydınlık, özgür, laik, insanları ırk, dil, etnik köken ayrımı gözetmeksizin aynı gözle gören Cumhuriyettir.

İNADINA CUMHURİYET, İNADINA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK!!!