Skip to content

Değerli Hamburg Kamuoyunun bilgisine!

2 Eylül 2019 günü Hamburg Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu, doğrudan isim zikrederek başkanlık görevini yürütmekte olduğum Galatasaray Hamburg Derneği Yönetim Kurulunu ve ben Durak Demir’i kınadıklarını beyan ettikleri talihsiz, hoyrat ve demokratik değerlerden bihaber bir bildiri yayımladı. Baştan sona bir garabetler sinsilesinden ibaret olan bu bildiriyi, siz saygıdeğer bütün Hamburglu hemşehrilerimizin okumuş olmanızı umuyor ve diliyoruz.

Okumamış olanlar için özetleyelim: Neymiş efendim, biz, uzun zamandan beri Fenerbahçe camiasını ve taraftarlarını aşağılayan yazılar yazdığını iddia ettikleri sayın Asım Kılıç’a dur deyip susturmuyormuşuz! Bunun için bizi “esefle” kınıyorlarmış. Neresinden tutsan elde kalır nitelikteki bu garip açıklama üzerine birkaç kelam etme lüzumu doğdu.

Herkesin bilmesini isteriz ki, Galatasaray Hamburg Derneği tamamen demokratik kurallar üzerine işleyişini sürdüren bir dernektir ve demokrasi olmazsa olmazı olan, demokrasiyi içselleştirmiş demokratlar elinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda derneğimiz:
1) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 19. maddesinde tanımlanan, “Herkesin düşünme ve anlatma özgürlüğü vardır. Hiç kimse düşüncelerinden dolayı rahatsız edilemez. Herkes sınırsız bir şekilde bilgi ve düşünceleri her türlü araçla arama, sağlama ve yayma hakkına sahiptir…” hakkına,
2) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesi ile sabitlenen, “Her birey özgürce fikir beyan etme ve yayma hakkına sahiptir…” hakkına,
3) Almanya Anayasasının Temel Haklar ve Özgürlükler Kanununun 5. maddesi ile güvence altına alınmış, “Her insan kendi fikrini sözlü, yazılı ve görüntülü söyleme ve yayma hakkına sahiptir…” hakkına hiçbir yalpalamaya ve tavizkar davranmaya müsaade etmeyecek kararlılıkla bağlıdır.
Bu ilkeleri benimsemiş ve içselleştirmiş yöneticiler olarak bizlerin, bireylerin kişilik haklarına müdehale etmemizin söz konusu dahi olamayacağı kesindir. Bizlerden böyle bir talepte bulunmak ve bu talep doğrultusunda beklentiye girmek ise demokrasi kültürünün içselleştirilmemiş olduğunun açık bir göstergesidir. Ne bizler birer hayalbaz, ne de sayın Asım Kılıç bir kukladır. Esas “esefle” kınanması gereken, bu çağda bu tür kafaların hala var oluşudur.

Her özgür birey gibi sayın Asım Kılıç da kendi kişisel sayfasında, başkalarının kanunlarla tanınmış özgürlüklerine ve haklarına müdehale etmeden dilediği ve istediği paylaşımı yapma özgürlüğüne sahiptir. Ve zaten 7 yıldan fazla bir zamandır yazdığı ve paylaştığı konular birçok insanın malumudur. Dileyen herkes bu paylaşımlara eleştiri ve yorum yazma hakkına sahiptir. Bizler de dönem dönem yanlış bulduğumuz fikirlerini eleştiriyor ve düzeltmesi yönünde önerilerde bulunuyoruz. Yaptığımız nice şiddetli tartışmalar sosyal medya sayfalarında duruyor. Bu tartışmaları artniyetli ve düşmanlık olarak değerlendirmek bir kez bile olsun aklımızdan geçmediği gibi aksine çok faydalı bulmaktayız.

Almanya gibi bireysel hakların, özgürlüklerin ve sorumlulukların kanunlarla tanımlandığı bir hukuk devletinde yaşıyoruz, bir kabile devlette değil. Kişi ve kurumlara karşı her türlü yalan ve iftira yolu ile hakaret, karalama ve yanlış beyanatta bulunmanın suç olduğu bir ülke burası. Bu tür durumlara maruz kalan herkes için hukuki yollara başvurma hakkı var. Durum, gerçekten de sosyal medyada koparılan fırtına kadar, iftira ve yalan beyanatlarla Fenerbahçe camiasına hakaret ve karalama boyutunda ise, ve niyet gerçekten de bu duruma bir son vermek ise, biz birçok ortamda Fenerbahçeli yöneticilere hukuksal yollara başvurup, cezai süreçleri başlatmaları gerektiğini altını çizerek söyledik. Bugüne kadar bu konuda imtina edip tek bir adım dahi atma zahmetine girmeyenler, her ne hikmetse biz Galatasaray Hamburg Derneği yönetimine karşı her türlü yolu denemekten geri durmuyorlar. 7 yıl gibi uzun bir zaman boyunca sonuç almak amaçlı hiçbir karşı hamle yapmamış olanlar, hatta biz yönetime gelinceye kadar Asım bey ile sarmaş dolaş ilişkiler içinde olanlar, biz yönetime gelince birden Asım beyin yazı, yorum ve paylaşımlarından rahatsızlıklar duyduklarının farkına varır oldular!

Biz 5 ay önce yönetime geldiğimizde Galatasaray Hamburg Derneği olarak bütün kişi, kurum, dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile dostane ilişkiler içinde olmak istediğimizi açıktan beyan ettik ve bu beyanımız doğrultusunda adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Bu niyetle defalarca attığımız adımları karşılıksız bırakan ve kendisi de bugüne kadar hiçbir adım atma zahmetine girmemiş olan Hamburg Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulunun, “… futbola yakışır şekilde, kardeşlik, dostluk ve centilmenlik…” gibi söylemlerini samimi ve iyi niyetli bulmadığımızı buradan açıktan deklare ediyor ve kınamalarını olduğu gibi kendilerine iade ediyoruz.

“İştir kişinin aynası, lafa bakılmaz!”

Galatasaray Hamburg Derneği Yönetim Kurulu adına

Durak Demir

Hamburg kamuoyunun bilgisine!

Değerli Hamburg Kamuoyunun bilgisine! 2 Eylül 2019 günü Hamburg Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu, doğrudan isim zikrederek başkanlık görevini yürütmekte olduğum Galatasaray Hamburg Derneği Yönetim Kurulunu ve ben Durak Demir’i kına...