HAMBURG PARLAMENTOSUNDAN NOTLAR

NOTIZEN AUS DER HAMBURGISCHEN BÜRGERSCHAFT

vom 05.05.2021

Kolları sıvıyoruz: Sonbahar 2021’e kadar

nüfusun yüzde 70’inin aşılanması hedefleniyor

Hamburg‘un önümüzdeki haftalarda büyük miktarda

aşı tedarik etmesi bekleniyor. Geniş kapsamlı bir

bilgilendirme kampanyasıyla Hamburg’da yaşayan

tüm insanlara ulaşılarak, mümkün olduğu kadar çok

kişinin korona aşısını yaptırmalarının sağlanması

isteniyor. Hükümet ortakları parlamentoya bu yönde

bir önerge sundular. Koalisyon hükümeti tüm Ham-

burgluları mevcut ve önümüzdeki zamanda sunu-

lacak aşılanma imkanlarından faydalanmaya çağırı-

yor. Sonbahar 2021’e kadar nüfusun yüzde 70’inin

aşı ile bağışıklık kazanmasının hedeflendiğinin belir-

tildiği önergede, gerçekten herkese ulaşılması için,

federal, eyalet ve ilçe çapında her alanda yürütülen

bilgilendirme ve aydınlatma çalışmalarının birbir-

lerini tamamlaması gerektiğine işaret edildi. . Impfkampagne #Ärmelhoch: Ziel bis Herbst 2021 Immunisierung von 70 % der Bevölkerung Hamburg erwartet in den kommenden Wochen größere Impfstofflieferungen. Mit einer breit an-gelegten Informationskampagne sollen alle in Hamburg lebenden Menschen erreicht und mög-lichst viele für die Corona-Schutzimpfung gewon-nen werden. Einen entsprechenden Antrag haben die Regierungsfraktionen eingereicht. Die Koali-tion ruft die Bevölkerung dazu auf, bestehende sowie kommende Angebote wahrzunehmen. Wenn bis zum Herbst 2021 eine Immunisierung von 70 Prozent der Bevölkerung erreicht werden soll, dann müssen die Informations- und Aufklärungs-bemühungen auf allen Ebenen – im Bund, Land und Bezirken – gut ineinandergreifen, um wirklich alle Menschen zu erreichen, heißt es im Antrag

________________________________________

Evsiz-barksızlardan kimlik için ücret talep

edilmeyecek

SPD ve Yeşiller sokakta yaşayan evsiz-barksızlardan

son zam ile 37 euroya yükselen kimlik çıkarmak için

ödenmesi gereken harç ücretinden, tamamıyla muaf

tutulmaları için parlamentoya önerge verdi. Önerge,

Hamburg-Mitte İlçe Belediyesi tarafından bir süre-

den beri pilot proje olarak yürütülen ve iyi sonuçlar

alınan uygulamanın Hamburg geneline yayınlama-

sını öngörüyor. Önerge, geçerli kimlik belgeleriyle

kentte yaşayan evsiz-barksızlar için destek organize

edilmesinin daha kolaylaşacağı ve kendilerinin sunu-

lan mevcut yardım imkanlarına daha rahat ulaşıp,

faydalanabileceklerinden hareket edilerek hazırlan-

dı. Önerge, toplumun en yoksul kesimini oluşturan

evsiz-barksızların, kendileri için aşılması güç bir

engel olan kimlik harcından muaf tutulmalarıyla,

somut olarak yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Gebührenfreier Personalausweis für Obdachlose SPD und Grünen wollen Obdachlosen durch An-wendung einer Härtefallregelung die auf 37 Euro gestiegenen Personalausweisgebühren vollstän-dig erlassen. Damit wird ein Pilotprojekt des Be-zirksamtes Mitte auf ganz Hamburg ausgeweitet. Ein entsprechender Antrag wurde eingebracht. Ausgehend davon, dass es mit gültigen Papieren für Obdachlose viel leichter ist, Hilfen zu organi-sieren und bestehende Angebote zu nutzen, zielt der Antrag darauf ab, dass in Hamburg Mitte bereits beschlossene Modellprojekt nun gesamt-städtisch umzusetzen. Damit die Gebühren für die Ärmsten in unserer Gesellschaft nicht zu einer un-überwindlichen Hürde werden, wird eine sinnvolle Entlastung geschaffen, die das Leben vieler Menschen ganz konkret verbessern wird.

________________________________________

Elektro mobilite ve bariyersiz taksi taşımacılığı

için teşvik programı

Senatonun 1 Nisanda “Geleceğin Taksisi“ adı altın-

da, taksi branşı ve temsilci kurumları tarafından or-

taklaşa Nisan ayında başlatılan projeyle Ham-

burg’daki taksi filolarının yavaş yavaş elektrikli

araçlardan oluşması hedefleniyor. Hamburg’daki

3.000 üzerinde taksinin yüksek karbondioksit Förderprogramm für Elektromobilität und Barrierefreiheit Der Senat startete zum 1. April das Projekt “Zukunftstaxi”. Zusammen mit der Taxen-wirtschaft und Verbänden soll Hamburgs Taxiflotte nach und nach elektrifiziert werden. Das CO2-Einsparpotential der über 3.000 Hamburger Taxen ist beachtlich. Mit 62.000

tasarrufu potansiyelinin bulunduğuna dikkat çekildi. Her taksinin yılda ortalama 62.000 kilometre yaptığı gözönünde bulundurulduğunda e-taksi teşvik programının, iklim koruması için önemli bir katkı oluşturacağı belirtildi. Korona krizi nedeniyle ciddi sıkıntı yaşayan taksi branşının, filolarını adım adım elektrikli araca dönüştürmeleri için cazip imkanların yaratılması gerektiği vurgulandı. Bu nedenle taksi işletmecilerine, filoya dahil edilen her elektrikli araç için 10.000 euro, aracın tekerlekli sandalye kulla-nanlar için uygun olması halinde ise, hatta 20.000 euro teşvik verilmesi öngörülüyor. gefahrenen Kilometern pro Taxi ist die Entwicklung des städtischen E-Taxi-Förder-programms ein erheblicher Beitrag zum Klimaschutz. Für die in der Corona-Krise arg gebeutelte Taxibranche sollen gute Rahmen-bedingungen dafür geschaffen werden, dass die schrittweise Umrüstung der Fahrzeugflotte für die Taxi-betreiber attraktiv ist. Sie sollen daher für die Anschaffung eines elektrischen Fahrzeugs bis zu 10.000 Euro Förderung erhalten – wenn es auch für Rollstuhlfahrer geeignet ist, sogar bis zu 20.000 Euro.

________________________________________

Pandemide hayvan sahiplenmedeki patlama:

hayvanları koruma kurumlarına destek

Korona pandemi süreci Hamburg’daki hayvan barı-

nakları ve hayvan koruma kurumları üzerinde yo-

ğun baskı yaratıyor. Almanya Hayvanları Koruma

Derneği’nin verilerine göre 2020 yılında Almanya

genelinde bir milyon evcil hayvan sahiplenildi.

Ancak edinilen tecrübelere göre, bir çok sahiplenilen

hayvan, sadece kısa süre için sıcak yuvaya sahip

oluyor. Bu da hayvan barıraklarının altyapılarını ve

kapasitelerini zorluyor. Bu nedenle SPD ve Yeşiller

ortak bir önergeyle, Federal Hükümetin sunduğu

desteğin üzerine çıkan yardımlarla hayvan koruma

kurumlarına yardımda bulunmayı öngörüyor. 2020

yılının sadece ikinci yarısında Hamburg’da 2.000

köpek sahiplenildi. Bununla beraber, sahiplenilen

hayvanların, Hamburg hayvan koruma kurumlarına

verilme oranının da yükseldiği görülüyor. Önerge

hayvan koruma kurumlarının bu duruma karşı tedbir-

li olmaları için desteklenmesini öngörüyor. Haustier-Boom in der Pandemie: Überlastung der Tierschutzvereine verhindern Die Corona-Pandemie setzt Hamburgs Tierheime und Tierschutzvereine unter Druck. Nach Angaben des Deutschen Tierschutzbundes sind 2020 bundesweit eine Million Haustiere neu angeschafft worden – viele finden jedoch nur für kurze Zeit ein neues Zuhause. Um eine drohende Überlastung der Tierschutz-Infrastruktur in Hamburg zu verhindern, sollen gemäß einem Ersuchen der Regierungsfraktionen die Hilfen für Tierheime und Tierschutzvereine geprüft werden und über die Förderungen des Bundes hinaus-gehen. Allein im zweiten Halbjahr 2020 hat sich die Zahl der Hundebesitzerinnen und -besitzer in Hamburg um mehr als 2.000 erhöht. Damit zeich-net sich leider auch eine erhöhte Abgabequote in den Hamburger Tierheimen ab. Mit dem Antrag sollen die Einrichtungen in einem solchen Fall rasch unterstützt werden können.

_________________________________________

NOT:

Korona pandemisi nedeniyle Hamburg Eyalet

Parlamentosu oturumlarını ancak canlı yayında

veya daha sonra arşivden,

https://www.hamburgische-buergerschaft.de/