Skip to content

Trafik ve mobilite dönüşüm bakanlığı, 26 sayfalık çok kapsamlı bir rapor ile Hamburg Taxicileri için bir teşvik proğramı hazırladı. 

Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, bildiğiniz gibi ulaşım, toplu ulaşım ve motorlu taşımacılık  bir degişim / dönüşüm noktasında. Büyük otomobil üreticileri motorlu taşıtlarda artık yenilenebilir enerjilerle çalışan otomobil üretimini hızlı bir şekilde geliştirmekte. 

Bu otomobilleri,  hibrit, elektrikli veya hidrojenle çalışan otomobiller olarak sıralaya biliriz. İleride daha başka enerji kaynakları ile çalışan, doğa dostu otomobiller üretilebilir. 

Bu bağlamda Hamburg Eyaleti tüm toplu taşıma ve Hamburg’da toplu taşımacılığın  önemli bir parçası olan taxileri de dönüşülebilir enerji ile çalışan otomobillerden oluşmasını teşvik ediyor. 

Aylardır trafik komisyonunda taxicilerle ilgili yaptığımız çalışmalar nihayet sonuç veremeye başladı. 

SPD ve yeşiller koalisyonu,  üyesi olduğum trafik komisyonunda çok zor bir dönemden geçen taxicilerin sadece coronadan değil, yıllardır eşit olamayan bir rekabetede maruz kaldığını dile getirmiştim.  Örneğin Moia, share now veya card to go gibi büyük holdingler tarafından desteklenen şirketler sin yıllarda taxicilerle rekabet etmeye başlamıştı.

Çalışma komisyonumuz (SPD ve Yeşiller) Ocak ayında mobilite dönüşümü kapsamında Hamburg taxicilerinin de bu dönüşümün bir parçası olması gerektiğini ve çeşitli teşvik pirimleri ile desteklenecek bir konsept hazırlaması için trafik ve mobilite dönüşüm  bakanlığına bir önerge vermişti ve Mart ayı sonuna kadar parlementoya bir rapor hazırlamasını istemişti. Trafik ve mobilite dönüşüm bakanlığı 26 sayfalık çok kapsamlı bir rapor ile Hamburg taxicileri icin bir teşvik programı hazırladı. 

05.05.2021 tarihili parlemento oturumunda konu ile ilgili bir konuşma  yaparak projenin önemini bir kez daha dile getirme fırsatım oldu. 

Hazırlanan raporun özellikle taxicilerinde çalışma gurubunun içerisine alınarak  yapılmış olması, yanı taxicilerin sorunlarının bire bir dinlenerek hazırlanmış olması sevindiricidir.

Geçmiş aylarda Hamburg taxicilerinin coronadan en çok etkilenen branşlardan biri olduğunu, bir çok yardım paketinden yararlanamadığını defalarca konuşmuştuk. 

Bu konuda taxiciler ile komisyon başkanı ve diğer yetkililerle bir dijital toplantı yaparak, sorun ve sorunların çözümünü dile getirmiştik ve bu konseptin alt yapısını hazırlamıştık.  Şikayet ve sorunların ciddiyi alınması ile bu konseptin altyapısı gene taxi birlikleri ve merkezleri ile görüşülerek hazırlanmış olması işin doğru olanıdır.  Bu konuda toplantılarımızda sorunları dile getiren taxici ve taxi merkezlerine teşekkür ediyorum. 

“Gelecek taxiciliği” adı altında geliştirilen teşvik programı Hamburg taxicilerini toplu taşımacılığın bir parçası olarak görmekte ve mobilite dönüşümünde  diğer tüm yeni ulaşım konseptlerinin yararlandığı tüm haklardan yararlana bilmesini sağlamakta. 

Mesela, moia, card to go, share now gibi şirketleri ile aynı haklara sahip olması sağlanmakta, yanı bir hak eşitliği saglanmakta ve ayrıca teşvik pirimleri verilmekte.

Hamburg’daki toplu taşımacılığın altyapısından taxilerde yararlanmakta.

Ayrıca elektrikli araç alan taxicilere 10.000,-€ , engelli taşıyabilecek elektrikli veya hibrit araçlara 20.000€ ya kadar teşvik verilecek. 

İlk etapta 150 araç , ekim ayından sonra ikinci teşvik dönemi başlayacak ve 2025 sonunda kadar yaklaşık Hamburg daki 3000 Taxininde elektrikli veya hibrit olması için teşvikler sunulacak.

Ayrıca taxiler için telekom ile ortaklaşa hızlı akü şarj sütunları hazırlanacak ve mevcut sütunlardan yararlanılacak.

Diğer sevindirici bir olayda, Berlin’den elektrikli ve hibrit araçlara sunulan, yani verilen teşviklerin Hamburg’dan verilen teşvikleri etkilemiyor olması, yani Berlin’den verilen teşvikler ek teşvik olacak. 

Örneğin : Bir engelli taşıma  aracı, taxisisi 20.000,-€ ya kadar Hamburg’dan ve 8.000,-€ ya kadarda Berlin’den alabilecek ve toplan 28.000,-€ ya kadar teşvik primini almış olacak.      

Ekte tarafik mobilite dönüşüm bakanlığının bize sunduğu konsepti ilginize sunuyorum. Bu konuda çalışmalarımız ve Hamburg  taxicileri, taxi merkezleri ve birlikleri  ile görüşmelerimiz devam edecek. 
Kanu ile ilgili soru,  veya daha detaylı bilgi  icin bana başvurabilirsiniz 

Saygılar ve sevgiler,

Ali Şimşek

Hamburg’da taxicilere mobilite dönüşüm desteği

Trafik ve mobilite dönüşüm bakanlığı, 26 sayfalık çok kapsamlı bir rapor ile Hamburg Taxicileri için bir teşvik proğramı hazırladı.  Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, bildiğiniz gibi ulaşım, toplu ulaşım ve motorlu taşımacılı...