Skip to content

Skandal!

Wilhelmsburg’da bulunan müslümanlar mezarlığının yeri değiştirilmek isteniyor

Mezarlığın bulunduğu bölgede A 26 numaralı otobanı yapmak isteyen ulaştırma bakanlığı ,bu projeye karşı açılmış davaların sonucunu beklemeden mezar sahibi aileleri bir ajans tarafından telefonla arattıran bakanlık, sanki karar çıkmış gibi insanları yanıltıyor ve mezarların yerlerinin değiştirilmesi için rızalarını almaya çalışıyor.
Daha kötüsü, bu mezarlıkta artık müslümanların defin işlemleri yapmalarınada müsaade edilmemektedir.
Haber ve resimler:Mesut Yaşar

Skandal!

Wilhelmsburg'da bulunan müslümanlar mezarlığının yeri değiştirilmek isteniyorMezarlığınbulunduğu bölgede A 26 numaralı otobanı yapmak isteyen ulaştırmabakanlığı ,bu projeye karşı açılmış davaların sonucunubeklemeden mezar sahibi...